Tranås kommun

Lämna klagomål på utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen


Barn- och utbildningsavdelningens rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen enligt skollagen.

Enligt skollagen 4 kap. 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen. Verksamheter som berörs i Tranås kommun är förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasiet, gymnasiesärskola och Komvux.

Enligt skollagen 25 kap. 8 § ska det på samma sätt finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål på annan pedagogisk verksamhet. Den verksamhet som berörs i Tranås kommun är öppen förskola och pedagogisk omsorg.

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något ska du i första hand framföra det till pedagog/mentor i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till förskolechef/rektor/enhetschef så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, kan du lämna dina klagomål skriftligt till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Tranås kommun
573 82 Tranås


Klagomålet utreds då av utredare på förvaltningen. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.


Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 14 arbetsdagar skall du ges ett svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 14 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.


Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.


Fristående förskola

Klagomål mot fristående förskola, som står under kommunens tillsyn, lämnas i första hand till pedagog eller förskolechef. Är du fortfarande missnöjd skickas skriftligt klagomål till adress enligt ovan.

 

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Malin Ljung
Handläggare
Tfn: 0140-683 44

Senast ändrad:  2020-03-31

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR