Tranås kommun

Välkommen till Fröafallsskolans fritidshem

Fritidshemmet har tre avdelningar Asken, Eken och Rönnen. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 6 - 12 år. Fritidshemmet har öppet från klockan 06.00-18.00 under den skolfria delen av dagen.Utifrån läroplanens övergripande mål erbjuder vi under veckan olika aktiviteter som skapande, drama, rörelse och lek.

Vi är ofta ute i närmiljön. Vi arbetar mycket med att försöka skapa god kamratskap mellan barnen. Fritidshemmet och skolan har ett nära samrbete.Vi försöker ta till vara barnens intresse vid erbjudande av aktiviteter.

Vi erbjuder aktiviteter i mindre grupper. Genom att även vistas i lokal Björken kan vi erbjuda en mycket liten gruppverksamhet till barn i behov av särskilt stöd. Det finns stora möjligheter till rörelse genom att vi utnyttjar skolans idrottssal och utemiljö.


Kontakt

Vädergatan
573 38 Tranås

Annika Fasth
Rektor
0140-682 58

Matilda Borg
Bitr rektor
0140-684 03

Avd Asken 0140-684 36
Avd Rönnen 0140-684 78 
Avd Eken 0140-681 06

Senast ändrad:  2020-08-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR