Tranås kommun

Änglagårdens fritidshem

Änglagårdens fritidshem drivs av Svenska kyrkan och belägen i Adelöv. Vi finns på nedervåningen i församlingshemmets lokaler, på övervåningen finns Änglagårdens förskola. Ett stenkast härifrån ligger Adelövs friskola, där våra elever oftast kommer ifrån. Omgivningen är vacker med både skogen, sädesfält och djur bakom knuten. Vår gård är bland annat utrustad med klätterställning, gungor, studsmatta, cykelväg, sandlåda och pulkabacke. Verksamheten styrs utifrån vår kristna profil, läroplan för grundskolan, samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) och skollagen. Vi som arbetar på fritidshemmet vill att vår verksamhet ska vara en plats som man längtar till, där man får växa utifrån sina egna förutsättningar, där man känner sig välkommen och delaktig. Vi erbjuder en verksamhet där personalen tar tillvara elevernas nyfikenhet och lust att utforska och lära.

Vår verksamhet

På fritidshemmet arbetar två pedagoger, rektor, specialpedagog, lokalvårdare och vaktmästare. Vi arbetar i mindre grupper där vi varje vecka gruppvis är i skogen, har skapande aktivitet samt rörelse i friskolans gymnastiksals. Vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor och god kamratskap. På loven får vi vår mat från Linneagårdens förskola där våra egna kockar lagar maten.

Kristen profilering

Vårt fritidshem har en kristen profilering, där vi utgår från pärlorna i frälsarkransen. Några gånger per termin träffar vi vår kaplan. Vi bjuder in till familjemässa en gång per termin, där eleverna får vara delaktiga. Vi är med på påsk-och adventssamlingar.

Kontakt

Änglagårdens fritidshem

Adelövs församlingshem
573 98 Tranås
Tfn: 0140-674 27

Maria Lindh
Rektor
Tfn: 0140-674 35

Chatarina Bergfoth
Specialpedagog
0140-674 36

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2020-11-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR