Tranås kommun

Mostugans förskola

Mostugans förskola är belägen i villaområdet Fröafall och ligger i direkt anslutning till skogen. I vårt arbete utgår vi ifrån barnets starka sidor och intressen vilket ökar lusten att lära och ger barnen bättre självkänsla. Förskolan har egen kokerska som lagar all mat och bakar allt bröd från grunden.

Utemiljön

Gården är stor med varierad terräng, plana ytor, slänter, träd, buskar och stenar. Den inbjuder till lek och aktivitet. Här finns bland annat en cykelslinga i asfalt, vattenränna, motorikbana, rutschkanor, gungor, lekstuga och en sandlåda. Det finns även en grillplats som kontinuerligt används. I direkt anslutning till gården har vi också skogen som ger rika möjligheter i arbetet med barnen.

Pedagogiska tankar på Mostugans förskola

Vi på Mostugans förskola formar vår dagliga utbildning utefter några grundtankar, nämligen följande:

Barn lär i meningsfulla sammanhang. Vår undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden

Vi som pedagoger ska fungera som medforskare till barnen, vi tillsammans med barnen söker svar och kunskap.  Här ser vi barnet som ett kompetent och nyfiket barn med lust att lära och vår viktigaste uppgift är att lyssna på barnen. Lärandet sker i samspel, i samspel med andra barn, vuxna och med miljön. 

Miljön är viktig, den ska vara stimulerande och utmanande samt locka till lek, upptäckter och lärande. Leken är central i utbildningen. I leken får barnen möjlighet att imitera fantisera och bearbeta intryck. Miljön är föränderlig och grundar sig i barnens behov och intresse. 

Våra avdelningar

Förskolan består av tre avdelningar, Sörgården med de yngsta barnen, Norrgården med de barn som är mitt emellan i ålder och bullerbyn med de äldsta barnen. Mellan våra avdelningar har vi ett ständigt pågående samarbete och gemensamma mål och visioner. Samarbetet sker till exempel genom gemensam öppning och stängning och möjligheter för barnen att gå mellan avdelningarna.  

Kontakt

Mostugans förskola

Vädergatan 
573 38 Tranås

Daniel Berg
Rektor 
0140-685 93, 073-866 00 58

Susanna Palm
Biträdande rektor
0140-687 17

Hanna Nordell
Specialpedagog
0140-686 26

Avd Norrgården 0140-685 91
Avd Sörgården 0140-685 92
Avd Bullerbyn 0140-683 80

Senast ändrad:  2020-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: information@tranas.seCookiesGDPR