Tranås kommun

Lukas förskola

Lukas förskola är en fristående förskola med kristen profil. FVBU är vår huvudman. Vi ingår i ett nätverk av förskolor med samma huvudman och samordnar bland annat utbildning och utvecklingsarbete. Liksom de kommunala förskolorna ansluter vi oss till Lpfö (läroplan för förskolan).

Centralt belägen

Förskolan startade 1988 och var då den första förskolan i kommunen med kristen profil. Förskolan ligger centralt i en gammal, vacker läkarvilla med väl skyddad innergård. Vi tar emot 43 barn fördelade på tre avdelningar - Lammet, Åsnan och Kamelen.

Verksamheten

Vi arbetar mycket i små barngrupper. En personal har ansvarar för 4-8 barn beroende på barnens ålder. Att arbeta i smågrupper leder till att barn-barn och barn-vuxna skapar djupa relationer och att vi som vuxna hinner "se" och avläsa barnen i gruppen. Det ökar, som vi ser det, barnens empatiförmåga, främjar samarbetsförmåga och koncentrationsförmåga. Oroliga barn blir lugnare och tillbakadragna barn växer.

På Lukas lagar vår kokerska, Karin, maten från grunden och vi strävar efter att använda råvaror som är närproducerade och ekologiska.

Vi är miljöcertifierad i Grön Flagg sedan 2007

Våra avdelningar

På Lammet går våra yngsta barn, 9 stycken mellan 1-2 år, och där arbetar tre pedagoger, Angelica, Annica och Marie. Barnen är uppdelade i två grupper. På Åsnan arbetar Eva, Maria och Helena och på den avdelningen finns 12 barn mellan 2-3 år. Den avdelningen är liksom Lammet uppdelad i två grupper. Kamelen har 21 barn som är i åldrarna 3-5 år och de går i tre olika grupper. På Kamelen arbetar Eva-Britt, Hanna och Helén.

Våra mål och visioner

En förskola med kristen profil innebär för oss att vi bejakar barnets livsfrågor. Vi vill också förmedla värden och normer som finns i den kristna tron som till exempel alla människors lika värde och att bemöta andra som man själv vill bli bemött.

Berättelser ur Bibeln

Vi vill att det kristna kärleksbudskapet ska komma till uttryck i en varm umgängeston. På vår förskola ingår de kristna högtiderna och berättelser ur Bibeln som en naturlig del av verksamheten.

Tillsammans med övriga förskolor med FVBU som huvudman har vi följande målsättning:

  • Att skapa förutsättningar för att barnen skall kunna utvecklas till trygga och harmoniska människor
  • Att hjälpa barnen utvecklas till hänsynsfulla och ansvarsfulla människor
  • Att hjälpa barnen att utveckla sin personlighet och att förbli öppna och kreativa människor
  • Att stimulera och hjälpa barnen att utveckla sina färdigheter
  • Att ge barnen kunskap om och förståelse för miljön och orsakssammanhang
  • Att låta barnen vara en del av verkligheten, att naturligt få ta del av vuxenrollen
  • Att låta barnen vara en del av verkligheten i världen och lära dem att vi alla har ett ansvar och kan påverka det som sker
  • Att låta barnen var en del av en tradition, uppleva kontinuitet
  • Att ha en positiv kontakt med hela familjen för helhetens och trygghetens skull
  • Att försöka ge barnen en trygghet, säkerhet och beredskap för att möta framtiden

Kontakt

Lukas förskola

Lilla Götgatan 4
573 39 Tranås
Mail till förskolan: lukas@fvbu.se

Anna Nyberg
Rektor 0140-154 70

Senast ändrad:  2019-09-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR