Tranås kommun

Hagadals förskola

Hagadals förskola öppnade 1 april 2008 på den gamla fotbollsplanen på Ängaryds idrottsplats och har plats för cirka 80 barn. Förskolan har många rum som anpassats efter barnens olika behov. Miljön är pedagogiskt utformad för att stimulera leken. Här arbetar pedagogiskt utbildad, engagerad och ansvarkännande personal där de flesta har lång erfarenhet i arbete med barn.

Ny gård

När förskolan byggdes skapades även en ny utemiljö som inbjuder till lek. Gården ger möjligheter till att springa, klättra, hoppa, cykla med mera.
Vi har även ett nytt kök där all mat tillagas.

Organisation

På förskolorna i Tranås kan organisationen se lite olika ut. På Hagadals förskola arbetar vi i två arbetslag, Björnen och Älgen. Arbetslagen delar upp barnen i mindre grupper under delar av dagen. Frukost och mellanmål serveras som buffé för att på bästa sätt kunna möta barn och föräldrar.

Våra mål och visioner

Hagadals förskola bedriver sin verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan, LpFö98. Från läroplanen har några mål särskilt lyfts fram i förskolans egen arbetsplan. Målen berör förljande områden:

  • normer och värden
  • språk
  • matematik
  • lek och det lustfyllda lärandet
  • rörelse och hälsa


Kontakt

Hagadals förskola

Skyttegatan
573 40 Tranås

Yvonne Elm
Rektor
0140-682 40

Jenny Knutsson
Biträdande rektor

0140-687 42

Annicka Enell
Specialpedagog
0140-683 23

Avd Björnen 0140-685 96
Avd Älgen 0140-684 08

Senast ändrad:  2020-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR