Tranås kommun

Enebackens förskola

Förskolan är belägen på landet cirka 4 kilometer söder om Tranås centrum. Förskolan är inrymd i stora luftiga och ändamålsenliga lokaler i två plan som 2009 genomgick en stor renovering. Enebacken erbjuder barnen en stor förskolegård på 12 000 kvardratmeter där gräsytor, skogsdungar, hagmarker och plattgångar bilda en helhet. I denna fantasieggande miljö erbjuds barnen gott om utrymme för lek, rörelse och utforskande. Barnen har även tillgång till sand, vatten och platsbyggda kojor på gården. Vi har en stor odlingsträdgård där barnen får ta del av allt från sådd till skörd och att grönsakerna serveras på tallriken. Vi har också en grillplats där lunchen tillagas och äts ibalnd. Inomhus erbjuder vi olika rum för olika aktiviteter såsom bygg- och konstruktion, ateljé, rollek och mycket annat.

Vi har egna djur

I verksamheten finns får, höns och kaniner. Dessa bor i vår ladugård och sköts tillsammans av förskolans personal och barn. De är snälla och tåliga och erbjuder barnen en varm päls att snusa i och ett lyssnande öra. Vi har en egen kock som lagar all mat från grunden och det läggs stor vikt vid att servera bra mat som mestadels tillagas av ekologiska råvaror och närproducerade råvaror.

Ekonomisk förening

Huvudman för förskolan är en ekonomisk förening som består av föräldrar och personal.

Projektinriktat arbetsätt med pedagogisk dokumentation

Vi har cirka 30 barn och det är vikitgt för oss att behålla småskaligheten. Att barnen blir sedda, har en relation till och känner sig trygg med all personal är centralt. Vi arbetar i mindre grupper både ute och inne och har en hög personaltäthet. Vi arbetar i smågrupper för att kunna vara nära barnen, lyssna in och utmana dem i deras intresse och läroprocesser. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi synliggör barns lärande och dessa dokumentationer ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete tillsammans och till utvecklingssamtalen.

Våra mål och visioner

Vår vision är att barnen på förskolan ska få uppleva en varm förskolemiljö där lärande och omsorg bildar en helhet. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan Lpfö98/2010. Vi upprättar nya mål varje år för att bibehålla en hög kvalitet i det pedagogiska arbetet.

Kränkande behandling

Enebackens förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att vi ständigt strävar efter att barnen på förskolan ska trivas och känna trygghet i gruppen. De ska bli sedda och respekterade för den de är. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Om ni blir nyfikna på oss är ni hjärtligt välkomna att hälsa på

Kontakt

Enebackens förskola

Katarp
573 93 Tranås

Josefine Andersson
Rektor

072-233 80 65

Avd Ville villekulla 076-393 23 59

Avd Körsbärsdalen 076-392 68 78

Enebackens hemsida


Senast ändrad:  2020-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: information@tranas.seCookiesGDPR