Tranås kommun

Bergets förskola

Bergets förskola är centralt belägen i anslutning till seniorboendet Berget. Förskolan har en vacker utsikt över Svartån och närhet till både centrum och lekplatser.

Våra avdelningar

Bergets förskola har plats för cirka 38 barn uppdelade på 2 avdelningar. Björngrottan för de yngsta barnen och Varglyan för de äldre. Vi har en gemensam entré och avdelningarna arbetar mycket tillsammans. Vi anser att det är viktigt att barn och föräldrar känner trygghet i all personal.

Projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation

Avdelningarna arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Vi utgår från barnens tankar, kunskaper, intressen och behov. Vi dokumenterar mycket för att synliggöra utvecklingen i verksamheten och bland barnen. Vår pedagogiska dokumentation ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete tillsammans med barnen och för utvecklingssamtal med föräldrar.

Våra mål och visioner

Vi arbetar utifrån Bergets förskola målområden, som är direkt tagna ur läroplanen för förskolan. Några av målen rör bland annat hur vi är mot varandra, barnens utveckling och lärande, barns inflytande och relationen mellan förskola och hem. Målområdena revideras årligen för upprätthålla god kvalitet i den pedagogiska omsorgen.

Kränkande behandling

Vi arbetar också utifrån Bergets förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att vi ständigt strävar efter att barnen på förskolan ska trivas och känna trygghet i en stabil barngrupp. De sak bli sedda och respekterade för den de är. Vi har nolltolernas mot trakasserier och kränkande behandling.​

Kontakt

Bergets förskola

Piratens gata 3
573 31 Tranås

Daniel Berg
Rektor 073-866 00 58

Susanna Palm
Biträdande rektor 0140-68 717

Annicka Enell
Specialpedagog
0140-683 23

Avd. Björngrottan 0140-685 97
Avd. Varglyan 0140-685 98

Senast ändrad:  2019-09-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR