Tranås kommun

Änglagårdens förskola

Änglagårdens förskola drivs av Svenska kyrkan. Förskolan är belägen i Adelöv, ett mindre samhälle som ligger 2,5 mil från Tranås och 1,5 mil från Gränna. Vi finns i församlingshemmets lokaler där vi även bedriver ett fritidshem. Ett stenkast härifrån ligger Adelövs friskola, vilka vi köper vår lunch av.Omgivningen är otroligt vacker och vår gård är bland annat utrustad med klätterställning, gungor, cykelväg och pulkabacke.Vår verksamhet styrs utifrån vår profilering, läroplan för förskolan (Lpfö 98) och skollagen.

Våra avdelningar

Änglagården består av en syskonavdelning för barn mellan 1-6 år där vi har plats för cirka 16 barn. På förskolan arbetar pedagoger, föreståndare, kokerska, lokalvårdare och vaktmästare. Vi samarbetar även med personalen på fritidshemmet.

Kristen profilering

Vi arbetar i mindre åldersindelade grupper. Där tar vi tillvara på barnens tankar och ideèr och belyser barnens eget lärande. I de mindre grupperna arbetar vi bland annat med skapande aktiviteter, skogsvistelse och den fria leken. Vi har en kristen profilering vilket innebär att vi ber bordsbön, bjuder in till familjemässor där barnen kan vara delaktiga. Vi är med på påsk-och adventssamlingar och de barn som är 4-6 år är med på kyrkans barntimme 1 gång/vecka.

Våra mål och visioner

Vi som arbetar på förskolan vill att vår verksamhet ska vara en plats som man längtar till och där man känner sig välkommen och delaktig. Vi erbjuder en verksamhet där personalen tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära.
Det är barnens nyfikenhet som ligger till grund för de projekt som verksamheten arbetar med. Vi vill göra detta genom att erbjuda en inspirerande och föränderlig miljö som inspirerar barnen till skapande, experimenterande, lek och lärande.


Kontakt

Änglagårdens förskola

Adelövs församlingshem
573 98 Tranås

Maria Lindh
Rektor
0140-674 35, 070-525 44 87

Avd Änglagården 0140-674 27

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2020-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR