Tranås kommun

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

För barn placerade i barnomsorgen debiteras en månadsavgift under hela året. Avgiften grundas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Par som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om barnet inte är gemensamt. Man ansvarar själv för att rätt inkomstuppgifter finns registrerade.

Inkomstanmälan gör du via: Tranås Kommuns E-tjänster

Från och med den 1 januari 2021 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Den nya nivån för maxtaxan är 50 340 kr per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 478 kr till 1 510 kr per månad. En höjning av maxtaxeavgifterna sker vid varje årsskifte.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg: (Det yngsta barnet räknas som barn nr 1)
Barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 510 kr per månad
Barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 1 007 kr per månad
Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 503 kr per månad
Barn nr 4: Ingen avgift

Avgifter ​i skolbarnomsorg:
Barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 1 007 kr per månad
Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 503 kr per månad
Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 503 kr per månad
Barn nr 4: ingen avgift

Mer information finns i  "Avgiftstaxa barnomsorg 2021"Kontakt

Barn & Utbildning

Paula Grudemo
Tfn: 0140-683 26

Senast ändrad:  2020-12-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR