Tranås kommun

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

För barn placerade i barnomsorgen debiteras en månadsavgift under hela året. Avgiften grundas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Par som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om barnet inte är gemensamt. Man ansvarar själv för att rätt inkomstuppgifter finns registrerade.

Inkomstanmälan gör du via: Tranås Kommuns E-tjänster

Från och med den 1 januari 2020 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Den nya nivån för maxtaxan är 49 280 kr per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 425 kr till 1 1478 kr per månad. En höjning av maxtaxeavgifterna sker vid varje årsskifte.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg: (Det yngsta barnet räknas som barn nr 1)
Barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 478 kr per månad
Barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr per månad
Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kr per månad
Barn nr 4: Ingen avgift

Avgifter ​i skolbarnomsorg:
Barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr per månad
Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kr per månad
Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 493kr per månad
Barn nr 4: ingen avgift

Mer information finns i "Avgiftstaxa barnomsorg 2020"Kontakt

Barn & Utbildning

Paula Grudemo
Tfn: 0140-683 26

Senast ändrad:  2020-03-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR