Tranås kommun

Avgiftskontroll


Betalar du rätt avgift?

En årlig kontroll görs av inkomstuppgifter från vårdnadshavare med barn i förskola, familjedaghem och fritidshem. Kontrollen jämför inkomstuppgifter som du lämnat till kommunen med uppgifter från Skatteverket om den taxerade inkomsten. Avgiftskontrollen görs retroaktivt med två års fördröjning när uppgifterna finns tillgängliga hos Skatteverket.
De allra flesta familjer betalar rätt avgift och kommer därför inte beröras. 

Rättvis avgift

Avgiftskontrollen är viktig ur rättvisesynpunkt – alla ska betala rätt avgift. För att din avgift för förskola, familjedaghem eller fritidshem ska bli rätt är det viktigt att kommunen alltid har aktuell inkomstuppgift. Som betalningsansvarig har du ansvar för att meddela rätt inkomst och uppge rätt familjeförhållande för hushållet. Det är hushållets gemensamma inkomst före skatt som ska lämnas, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Du anmäler eller ändrar inkomstuppgifterna med hjälp av BankID via: Tranås Kommuns E-tjänster

Så här jämför vi

Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register och dela denna med 12 månader får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat till kommunen och som är registrerad som underlag för avgiftsberäkningen inom förskola, familjedaghem och fritidshem. 

Belopp under 500 kronor på helåret kommer varken faktureras eller återbetalas.

För låg avgift

Om jämförelsen visar att du har betalat för låg avgift under kontrollåret kommer du få en faktura på mellanskillnaden. Fakturan ska betalas inom 60 dagar. Om den inte är betald efter 60 dagar, och du inte ansökt om anstånd med betalningen, hanteras fakturan enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om du anser att fakturan inte stämmer kan du bestrida den. För att bestridandet ska utredas av oss, måste vi få det skriftligt inom 30 dagar från fakturadatum. Det är viktigt att du beskriver noga vad det är som du inte tycker stämmer. Du måste också bifoga tydliga underlag som styrker det du bestrider. När vi fått in de handlingar som krävs gör vi en utredning och skickar ett beslut till dig. Bestridandet skickar du till:

Tranås kommun, Stadshuset
Barn- och utbildningskansliet
573 82 Tranås

För hög avgift

Om jämförelsen visar att du har betalat för hög avgift under kontrollåret kommer vi betala tillbaka mellanskillnaden till dig. 

Inkomster från utlandet kommer inte med i kontrollen, vilket gör att du kan få besked om en återbetalning som egentligen inte stämmer. 

Du kommer få ett brev där det står vilket belopp, som enligt kontrollen, ska återbetalas till dig. I nedre delen av brevet ska du fylla i personnummer och bankuppgifter och detta ska sedan skickas tillbaka till oss inom två veckor.

Om du inte skickar in dessa uppgifter så utgår vi ifrån att du haft inkomster under året som inte kommit med i kontrollen och att du därför anser att du inte ska ha någon återbetalning.Kontakt

Barn & Utbildning

Paula Grudemo
Barnomsorgsadministratör
Tfn: 0140-683 26

Senast ändrad:  2020-03-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR