Tranås kommun

Information till dig som är vårdnadshavare

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor, grundskolor och gymnasium finns frågor och svar samlade.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Barn, elever och medarbetare ska stanna hemma även vid milda symtom så som halsont, hosta, snorighet, illamående och feber. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. För att minska smittspridning tillåts endast verksamhetskritiska besök samt vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Tranås kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom. Ska hen stanna hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du ska därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt.

Mitt barn har testats för covid-19. Hur länge ska hen stanna hemma?

Om ditt barn uppvisat symtom och testats negativt, kan barnet återgå till förskola eller skola när allmäntillståndet tillåter.

Om ditt barn testats positivt, behöver barnet stanna hemma minst två dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst sju dagar från symptomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola/skola om det gått minst sju dagar sedan symtomdebut.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera barn i klassen hostar och nyser. Jag är orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen stanna hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till skolan eller förskolan?

Ja. Är barnet symptomfritt är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vårdnadshavare som uppvisar förkylningssymptom får inte komma till förskolan för hämtning och lämning. Vid lindriga symptom ska barnet stanna hemma.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder och fäljer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Stöd och hjälp vid oro

Behöver du eller ditt barn prata med någon? Det finns flera organisationer och hjälplinjer som du kan vända dig till.

Hjälplinjer vid oro.

Mer information och råd som rör förskola, grundskola och gymnasium hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 1. Senast ändrad: 2020-09-17 08.51

 2. Senast ändrad: 2020-09-11 08.23

 3. Senast ändrad: 2020-09-07 11.51

 4. Senast ändrad: 2020-08-27 14.04

 5. Senast ändrad: 2020-08-27 14.03

 6. Senast ändrad: 2020-06-18 08.28

 7. Senast ändrad: 2020-06-17 14.11

 8. Senast ändrad: 2020-05-05 08.59

 9. Senast ändrad: 2020-04-29 10.48

 10. Senast ändrad: 2020-04-17 15.48

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2020-08-27 13.44

Informationsblad för utskrift

 1. Senast ändrad: 2020-05-06 13.03
  Storlek: 151.5 kB

 2. Senast ändrad: 2020-04-02 11.54
  Storlek: 580.2 kB

 3. Senast ändrad: 2020-03-30 09.11
  Storlek: 570.5 kB

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2020-08-14 14.06

 2. Senast ändrad: 2020-08-14 09.03

 3. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 4. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 5. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 6. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 7. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 8. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 9. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 10. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 11. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 12. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 13. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 14. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 15. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 16. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 17. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 18. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 19. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 20. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2020-09-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR