Tranås kommun

Skyddsmaterial hos externa utförare där kommunen är huvudman

Vid en nationell eller global akut brist på skyddsutrustning träder nedanstående riktlinjer i kraft.

När det gäller skyddsutrustning nationellt så har Socialstyrelsen regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustningen nationellt. Socialstyrelsen ansvar för att fördela skyddsutrustning till de som har störst behov.

Folkhälsomyndigheten och Regionernas Smittskyddsenheter ger rekommendationer för vilken skyddsutrustning som är lämplig och hur den ska användas.

Förutsättningar enligt SKR

Det är varje arbetsgivares ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Det finns tre tillvägagångsätt för privata utförare att skaffa utrustning:

 1. Den privata utföraren köper själv in utrustning
 2. Den privata utföraren köper in material via SKL kommentus, efter godkännande av kommunen.
 3. Den privata utföraren begär stöd av socialstyrelsen via kommunen.

Rutin för rapportering till Socialstyrelsen via kommunen

Socialstyrelsen fördelar skyddsutrustning utifrån de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar till Socialstyrelsen.

Mallar för inrapportering till kommunen senast måndagar

För att rapportera in akuta behov till kommunerna ska de privata utförarna fylla i mallarna för lägesbild och begäran om stöd. Dessa utgår från Socialstyrelsens mallar för rapportering.

Mall lägesbild privata utförare (Excel, öppnas i nytt fönster)
Mall begäran om stöd privata utförare (Excel, öppnas i nytt fönster)

Mallarna skickas in senast måndag för att komma med i kommunernas rapportering som sker på onsdagar. Mallarna skickas till den kommun där det privata företaget har sin verksamhet (där företaget utför omsorgen). Företagen ansvarar själva för sin rapportering.
I Tranås kommun är det Elisabeth Englund, MAS som är kontaktperson.

Ansvaret

Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om företaget rapporterar brist.

Samverkan mellan privata företaget och kommunen samt god framförhållning är viktigt för att minska på risken för akut brist av skyddsutrustning.

Skulle akut brist uppstå kan kommunen, i begränsad omfattning, bistå medskyddsutrustning. Utlämnat material kommer att faktureras den privata utföraren.

Mer information

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/halsoochsjukvard/skyddsutrustning/skyddsutrustningtillprivatautforare.33349.html

Kontaktperson Tranås kommun

Elisabeth Englund, MAS
0140-68683
elisabeth.englund@tranas.se

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2021-08-13 13.12

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2021-08-20 14.50

 2. Senast ändrad: 2021-08-16 14.53

 3. Senast ändrad: 2021-08-10 11.21

 4. Senast ändrad: 2021-05-17 08.56

 5. Senast ändrad: 2021-05-12 15.13

 6. Senast ändrad: 2021-03-18 15.17

 7. Senast ändrad: 2021-03-11 16.30

 8. Senast ändrad: 2021-03-04 16.04

 9. Senast ändrad: 2021-03-01 14.33

 10. Senast ändrad: 2021-02-25 15.29

 11. Senast ändrad: 2021-02-22 09.32

 12. Senast ändrad: 2021-02-18 09.00

 13. Senast ändrad: 2021-02-11 14.53

 14. Senast ändrad: 2021-02-05 08.37

 15. Senast ändrad: 2021-01-28 15.26

 16. Senast ändrad: 2021-01-26 14.00

 17. Senast ändrad: 2021-01-21 16.20

 18. Senast ändrad: 2021-01-14 15.27

 19. Senast ändrad: 2021-01-13 14.47

 20. Senast ändrad: 2021-01-07 16.51

 21. Senast ändrad: 2021-01-05 14.40

 22. Senast ändrad: 2020-12-29 15.24

 23. Senast ändrad: 2020-12-22 16.58

 24. Senast ändrad: 2020-12-22 15.12

 25. Senast ändrad: 2020-12-17 17.20

 26. Senast ändrad: 2020-12-14 11.21

 27. Senast ändrad: 2020-12-10 17.31

 28. Senast ändrad: 2020-12-03 15.05

 29. Senast ändrad: 2020-11-30 13.51

 30. Senast ändrad: 2020-11-26 15.52

 31. Senast ändrad: 2020-11-24 14.56

 32. Senast ändrad: 2020-11-24 14.53

 33. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 34. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 35. Senast ändrad: 2020-11-12 15.49

 36. Senast ändrad: 2020-11-09 14.36

 37. Senast ändrad: 2020-11-05 13.33

 38. Senast ändrad: 2020-10-16 09.50

 39. Senast ändrad: 2020-08-14 14.06

 40. Senast ändrad: 2020-08-14 09.03

 41. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 42. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 43. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 44. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 45. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 46. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 47. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 48. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 49. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 50. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 51. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 52. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 53. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 54. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 55. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 56. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 57. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 58. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2021-08-26

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR