Tranås kommun

Information till dig som är företagare

Här samlar vi information som berör dig som driver företag i Tranås.

Supportpaket för företagare

För att kunna ge dig som driver företag stöd under coronapandemin, erbjuder Tranås United ett supportpaket med stöd inom juridik, ekonomi, strategi, samtalsstöd och bemanning.
Mer om supportpaketet på Tranas Uniteds webbplats.

Pandemilagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Läs om covid-19-lagen på Länsstyrelsen i Jönköpings webbplats.

Begränsning av besökare hos butiker och gym m.fl.

Med stöd av den tillfälliga pandemilagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning, kallad ”begränsningsförordningen”, som gäller från den 10 januari 2021. Den nya förordningen innehåller regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Folkhälsomyndigheten har med stöd av begränsningsförordningen tagit fram detaljerade föreskrifter.

De nya reglerna innebär att berörda verksamheter bland annat är skyldiga att:

 • Beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.
 • Se till att maxantalet inte överskrids.
 • Tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.
 • Tillhandahålla handsprit eller handtvätt vid entrén.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Mer information

Länsstyrelsen om begränsningarna för handelsplatser.
Svensk Handel har sammanfattat vad handlare bör vidta för åtgärder.

Regler för restauranger, caféer och barer

För serveringsställen finns en särskild lagstiftning från och med den 1 juli 2020, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Reglerna gäller näringsverksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och där förtäring kan ske på stället. Även serveringsställen som inte har tillstånd att servera alkohol omfattas av reglerna.

Till denna lag har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna innebär i korthet att serveringsställen måste undvika trängsel och minimera risken för smittspridning genom olika åtgärder.
Från och med den 24 december är maxantalet i ett sällskap på restaurang fyra personer.

Frågor och svar om regler för restauranger, barer och caféer, Folkhälsomyndighetens webbplats

Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 20

Från och med den 24 december 2020 förbjuds alkoholförsäljning från och med klockan 20.00 på serveringsställen.

Tillsyn av serveringsställen

Från och med den 1 juli 2020 har kommunen hela ansvaret för att serveringsställen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I Tranås kommun är det bygg-och miljöförvaltningen som ansvarar för tillsynen. Om reglerna inte följs har Tranås kommun rätt att fatta beslut som bland annat kan innebära stängning av verksamheten.

Möjlighet till anstånd med betalningen

Företag i kommunen kan ansöka om anstånd med betalning av avgifter för tillsyn och uteservering t o m 2021-12-31.

Uppskovet gäller följande avgifter:

 • Tillsynsavgifter för serveringstillstånd av alkohol, försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel.
 • Årlig avgift för livsmedelskontroll.
 • Tillstånd för uteservering.

Kontakta utställaren av fakturan för mer information.

 1. Senast ändrad: 2021-06-03 10.24

 2. Senast ändrad: 2021-06-03 10.19

 3. Senast ändrad: 2021-05-28 13.30

 4. Senast ändrad: 2021-05-28 08.42

 5. Senast ändrad: 2021-05-28 08.37

 6. Senast ändrad: 2021-05-28 08.24

 7. Senast ändrad: 2021-03-18 13.25

 8. Senast ändrad: 2020-11-17 13.53

 9. Senast ändrad: 2020-11-11 11.04

 10. Senast ändrad: 2020-10-26 11.08

 11. Senast ändrad: 2020-06-18 08.28

 12. Senast ändrad: 2020-06-17 14.11

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2021-05-27 09.00

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2021-07-20 11.12

 2. Senast ändrad: 2021-05-17 08.56

 3. Senast ändrad: 2021-05-12 15.13

 4. Senast ändrad: 2021-03-18 15.17

 5. Senast ändrad: 2021-03-11 16.30

 6. Senast ändrad: 2021-03-04 16.04

 7. Senast ändrad: 2021-03-01 14.33

 8. Senast ändrad: 2021-02-25 15.29

 9. Senast ändrad: 2021-02-22 09.32

 10. Senast ändrad: 2021-02-18 09.00

 11. Senast ändrad: 2021-02-11 14.53

 12. Senast ändrad: 2021-02-05 08.37

 13. Senast ändrad: 2021-01-28 15.26

 14. Senast ändrad: 2021-01-26 14.00

 15. Senast ändrad: 2021-01-21 16.20

 16. Senast ändrad: 2021-01-14 15.27

 17. Senast ändrad: 2021-01-13 14.47

 18. Senast ändrad: 2021-01-07 16.51

 19. Senast ändrad: 2021-01-05 14.40

 20. Senast ändrad: 2020-12-29 15.24

 21. Senast ändrad: 2020-12-22 16.58

 22. Senast ändrad: 2020-12-22 15.12

 23. Senast ändrad: 2020-12-17 17.20

 24. Senast ändrad: 2020-12-14 11.21

 25. Senast ändrad: 2020-12-10 17.31

 26. Senast ändrad: 2020-12-03 15.05

 27. Senast ändrad: 2020-11-30 13.51

 28. Senast ändrad: 2020-11-26 15.52

 29. Senast ändrad: 2020-11-24 14.56

 30. Senast ändrad: 2020-11-24 14.53

 31. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 32. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 33. Senast ändrad: 2020-11-12 15.49

 34. Senast ändrad: 2020-11-09 14.36

 35. Senast ändrad: 2020-11-05 13.33

 36. Senast ändrad: 2020-10-16 09.50

 37. Senast ändrad: 2020-08-14 14.06

 38. Senast ändrad: 2020-08-14 09.03

 39. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 40. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 41. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 42. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 43. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 44. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 45. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 46. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 47. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 48. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 49. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 50. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 51. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 52. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 53. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 54. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 55. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 56. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2021-05-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR