Tranås kommun

Information om vård och omsorg

Trots att de flesta äldre och även stor del av personalen på särskilt boende nu är vaccinerade finns det fortfarande vissa restriktioner. Enligt Region Smittskydd och vårdhygiens riktlinjer gäller följande för Lövstagården, Uvaberg, Ågränden och Östanå:

 • Besök sker bara om man är helt frisk och inte har några symtom. God handhygien (tvätta före och efter besöket) och erbjudande om att använda visir vid kontakt närmare än två meter. Visir finns att låna i lägenheterna.
 • Inomhusbesök sker i boendes lägenhet. Inga besök i allmänna lokaler och gemensamma samlingssalar. Anhöriga uppmanas att minimalt uppehålla sig i allmänna lokaler.
 • Kontakta avdelningen och meddela att ni planerar att komma på besök. Anledningen är att undvika trängsel och underlätta vid ev smittspårning.
 • Vi uppmuntrar till besök utomhus.
 • Underhållning, musikkonserter av ex kyrkorna, studieförbunden, pensionärsförening kommer även i sommar ske utomhus.
 • Personalen använder visir eller munskydd i alla arbeten där inte avstånd på två meter kan säkerställas (tidigare var rutinen både visir och munskydd).

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Kontinuerligt arbete sker med att säkra upp alla kommunens samhällsviktiga verksamheter utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset.

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka och inte kan jobba?

Vi har en prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård.

På daglig basis prioriterar vi bort serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt och gör det istället vid ett senare tillfälle.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

Hur tänker ni kring hygien i kontakt med vård- och omsorgstagare?

 • Vi har tydliga rutiner (se nästa fråga) kring hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Besök ska anmälas i förväg.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndighetens och Region Jönköpings län har tagit fram.

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus?

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon och slemhinnor och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmanar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner.

Basal hygien
Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Region Jönköpings län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Testar ni alla medarbetare inom vård och omsorg för att se om de är smittade?

Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. De följer i sin tur de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Tester sker utifrån detta vid behov av både kunder och personal.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att man ska arbeta som vanligt om man är frisk och stanna hemma om man har några som helst symtom på luftvägsinfektion. Det är särskilt viktigt bland dem som arbetar nära gamla och sjuka, just för att de är extra utsatta.

Läs mer om våra hygienrutiner under rubriken "Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus" ovan.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör ni då?

Det är Region Jönköpings län som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Hur kan min hemtjänst påverkas?

När sjukfrånvaron är högre kan det innebära att:

 • Vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer att utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med att städa lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t ex inköp.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Varför stänger socialförvaltningen vissa verksamheter?

Vi följer utvecklingen hela tiden och fler verksamheter kan komma att bli aktuella att stänga. Nedanstående verksamheter är just nu stängda – vänligen observera att detta kan komma att förlängas:

 • Dagverksamheterna har i nuläget begränsad verksamhet.
 • Seniorcentralens  verksamhet är i nuläget inställd men beräknas öppna efter sommaren.
 • Uthyrda lokaler på Berget, Restaurangen osv dras tillbaka och är fortsatt stängda tills vidare.
 1. Senast ändrad: 2021-09-07 17.13

 2. Senast ändrad: 2021-09-07 10.45

 3. Senast ändrad: 2021-08-26 11.47

 4. Senast ändrad: 2021-08-17 09.25

 5. Senast ändrad: 2021-08-13 13.45

 6. Senast ändrad: 2021-08-13 13.44

 7. Senast ändrad: 2021-08-13 13.36

 8. Senast ändrad: 2021-08-13 13.24

 9. Senast ändrad: 2021-08-13 12.09

 10. Senast ändrad: 2021-06-03 10.19

 11. Senast ändrad: 2020-11-17 13.53

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2021-08-13 13.12

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2021-08-20 14.50

 2. Senast ändrad: 2021-08-16 14.53

 3. Senast ändrad: 2021-08-10 11.21

 4. Senast ändrad: 2021-05-17 08.56

 5. Senast ändrad: 2021-05-12 15.13

 6. Senast ändrad: 2021-03-18 15.17

 7. Senast ändrad: 2021-03-11 16.30

 8. Senast ändrad: 2021-03-04 16.04

 9. Senast ändrad: 2021-03-01 14.33

 10. Senast ändrad: 2021-02-25 15.29

 11. Senast ändrad: 2021-02-22 09.32

 12. Senast ändrad: 2021-02-18 09.00

 13. Senast ändrad: 2021-02-11 14.53

 14. Senast ändrad: 2021-02-05 08.37

 15. Senast ändrad: 2021-01-28 15.26

 16. Senast ändrad: 2021-01-26 14.00

 17. Senast ändrad: 2021-01-21 16.20

 18. Senast ändrad: 2021-01-14 15.27

 19. Senast ändrad: 2021-01-13 14.47

 20. Senast ändrad: 2021-01-07 16.51

 21. Senast ändrad: 2021-01-05 14.40

 22. Senast ändrad: 2020-12-29 15.24

 23. Senast ändrad: 2020-12-22 16.58

 24. Senast ändrad: 2020-12-22 15.12

 25. Senast ändrad: 2020-12-17 17.20

 26. Senast ändrad: 2020-12-14 11.21

 27. Senast ändrad: 2020-12-10 17.31

 28. Senast ändrad: 2020-12-03 15.05

 29. Senast ändrad: 2020-11-30 13.51

 30. Senast ändrad: 2020-11-26 15.52

 31. Senast ändrad: 2020-11-24 14.56

 32. Senast ändrad: 2020-11-24 14.53

 33. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 34. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 35. Senast ändrad: 2020-11-12 15.49

 36. Senast ändrad: 2020-11-09 14.36

 37. Senast ändrad: 2020-11-05 13.33

 38. Senast ändrad: 2020-10-16 09.50

 39. Senast ändrad: 2020-08-14 14.06

 40. Senast ändrad: 2020-08-14 09.03

 41. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 42. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 43. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 44. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 45. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 46. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 47. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 48. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 49. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 50. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 51. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 52. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 53. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 54. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 55. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 56. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 57. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 58. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2021-09-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR