Tranås kommun

Värnar du om sjön Sommen ?

[2017-12-01] Spola inte ner läkemedel i ditt avlopp. Kasserade och överblivna läkemedel lämnar du till ditt Apotek som tar hand om avfallet på ett säkert sätt.


Vår pärla sjön Sommen ger oss inte bara fantastiska upplevelser utan förser även Tranås och Boxholms kommuner med vatten.

Substanserna i läkemedel är i många fall svåra att bryta ner och följer med vattnet tillbaka till naturen där de påverkar våra vattendrag, sjöar och hav negativt. Tillsammans kan vi förbättra vattnets kvalitet genom att inte spola ner läkemedel i våra avlopp.

/ VA- och avfallsavdelningen


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR