Tranås kommun

Vård- och omsorgsyrken visas upp på skolorna

[2018-09-27] Med anledning av att Holavedsgymnasiet kommer certifieras som ett vård- och omsorgscollege kommer Bemanningscentralen, HR-avdelningen, hemsjukvården samt elever och lärare från gymnasieskolan att besöka Tranås högstadieskolor.

Syftet är att visa upp olika yrken kopplade till gymnasieprogrammet.

- Det är första gången vi testar detta, så vi ser det som ett försök. Syftet är helt enkelt att locka sökande till vård- och omsorgsprogrammet, säger Sandra Eneroth, chef för Bemanningscentralen i Tranås kommun.

Stor bredd på yrken

Efter studenten från vård- och omsorgsprogrammet kan en elev bland annat få anställning som undersköterska eller personlig assistent. Dock finns det många fler yrken att läsa vidare till och det är dessa möjligheter som man vill visa upp genom att besöka eleverna i årskurs åtta.

- Vi har bland annat bjudit in ambulanspersonal och en sjuksköterska från den kommunala hemsjukvården, säger Sandra Eneroth, som hoppas att initiativet väcker elevernas nyfikenhet för vård- och omsorgssektorn.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR