Tranås kommun

”Våra förskolor erbjuder en trygg miljö”

[2019-06-28] Tillsammans med Maria Mowitz, utvecklingsledare för förskolorna i kommunen, har Kommundirektör Karin Semberg under våren besökt flera av kommunens förskolor.

- Det är inspirerande att få se alla förskolor och den fina verksamhet som bedrivs runt om i kommunen. Förskolan erbjuder en levande social gemenskap där barnen ges trygghet och en vilja till lust och lärande, vilket är en del av förskolans uppdrag, säger Karin Semberg.

Maria Mowitz, som arbetar med att utveckla verksamhet och medarbetare inom förskolan uppskattar Karins Sembergs initiativ till besöken:

- Vi har många engagerade medarbetere med hög kompetens på våra förskolor i Tranås och de har verkligen uppskattat att få visa upp sin verksamhet, säger Maria Mowitz.

Under hösten kommer även den pedagogiska verksamheten att besökas.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR