Tranås kommun

VA arbete i Oberga

Publicerad 2021-01-20

Söndagen den 24 januari startar vi ett VA arbete i Oberga.

Under perioden 24 januari till 26 februari kommer VA-arbete utföras på fastigheten Oberga 4:4 samt på Väderkvarnsvägen. Arbetet görs i egen regi. Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten läggs på en sträcka som är 80 m. Arbetets syfte är att ansluta fastigheter med kommunalt VA.

From kl 14.00 söndagen den 24 januari och under några dagar framåt kommer det inte gå att passera arbetsplatsen med fordon. Vi räknar med viss bergförekomst vilket gör det svårt att säga exakt hur länge eller vilka dagar vägen blir ej framkomlig. Uppdaterig sker löpande på hemsidan.

Frågor besvaras av Tranås Kommun, projektledare Jan Olsson, 0140-686 23

/ VA-och avfallsavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR