Tranås kommun

Utställning av nya avfallsföreskrifter

Nu finns ett förslag framtaget för nya avfallsföreskrifter för Tranås kommun och alla kan lämna synpunkter fram till och med 30 juni.

I avfallsföreskrifterna bestäms hur hushållsavfallet ska sorteras, men det finns också regler för hämtningsintervall och utformning av avfallsutrymmen och transportvägar.

- De nya föreskrifterna hoppas vi ska vara enklare att ta till sig. Varje kommuninvånare berörs ju av föreskrifterna på ett eller annat sätt och det är viktigt att man lätt kan ta reda på vad som gäller, säger Emma Ross, miljöingenjör på Projektavdelningen.

Som hushållsavfall räknas allt från soppåsen hemma till grovavfallet som lämnas på återvinningscentralen. Även slam från enskilda avlopp hör dit. I föreskrifterna regleras också vilka undantag som kan göras och hur man ansöker om dessa, t.ex. om man vill gå ihop flera hushåll och dela kärl.

- När utställningen är avslutad kommer vi gå igenom de synpunkter som kommit in och göra eventuella justeringar i förslaget. Sen är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut för att de ska börja gälla, berättar Emma Ross.

Mer information om utställningen hittar du här.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR