Tranås kommun

Utställning av avfallsplanen

Publicerad 2020-10-16

Nu finns det en ny chans för dig att tycka till om kommunens avfallsplan. Vi ställer nu ut avfallsplanen för granskning.

Under våren och sommaren genomförde projektavdelningen ett samråd om kommunens nya avfallsplan. Emma Wahlström på projektavdelningen, svarar på några frågor.

Var kan jag läsa avfallsplanen?

På sidan Ny avfallsplan kan du läsa granskningsversionen av avfallsplanen. Där kan du också skicka in synpunkter.

Vad är nytt i avfallsplanen?

Förändringar som vi har gjort i avfallsplanen efter samrådet är bland annat:

  • Vi har lagt till fler deltagare i åtgärderna Mäta matsvinn, Återanvändbara skräppåsar och Hållbar masshanteringsplan
  • Vi har justerat omfattningen eller innehållet för åtgärderna om att Införa sorteringsstandard, TaGe-hyllor, Prylpool, Framtidens ÅVC och Samverkan
  • En ny åtgärd är tillagd om att hitta samarbetsformer med näringslivet
  • Investeringsbehovet för åtgärderna i handlingsplanen är förtydligat
  • Avfallsplanen har kompletterats med ny lagstiftning och förändringar som är på gång för insamling av förpackningar och returpapper
  • Vi har lagt till en ny bilaga om samrådet

Kom det in många yttranden under samrådet?

Ja, vi fick in yttranden från privatpersoner, politiska partier, en grannkommun, länsstyrelsen, några organisationer och alla nämnder i kommunen. Totalt var det 14 stycken.

Vad kom det in för synpunkter?

Många tyckte att förslaget har många bra och viktiga åtgärder. Att avfallsplanen kommer vara ett bra verktyg för kommunen att klättra uppåt i avfallstrappan.

Det kom också in en hel del idéer och synpunkter. De handlade mest om åtgärderna i handlingsplanen och genomförandet. Men även om hur vi kan kommunicera avfallsarbetet, om insamlingssystem, återvinningscentralen och om nya avfallsregler som började gälla under sommaren. Många av synpunkterna har vi kunnat baka in i planen.

Varför ställs planen ut för granskning?

Efter samrådet har vi tagit fram en ny version och då är det viktigt att visa upp förslaget en gång till, ifall det skulle vara ytterligare synpunkter vi behöver ta del av. Utställningen för granskning är det sista steget innan avfallsplanen beslutas i Kommunfullmäktige.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR