Tranås kommun

Upphandlingsenheten arbetar för hållbara avtal

Publicerad 2021-03-29

Den 1 februari började ett avtal gälla som gör det möjligt för verksamheterna inom kommunen att köpa in begagnade och renoverade möbler. De som drivit på det här hållbara avtalet är upphandlingsenheten själva och de ser avtalet som ett positivt steg inför framtiden.

Ett kontorslandskap i grått.

Foto: www.rp.se

Upphandlingsenheten satsar på att göra kommunens inköp mer hållbara och miljömedvetna. Den 1 februari började ett avtal att gälla som möjliggör att kommunens verksamheter kan köpa in begagnade renoverade möbler, avtalet gör det också möjligt att renovera möbler som redan finns inom organisationen. Det nytecknade avtalet ligger helt i linje med kommunens arbete för att nå uppsatta miljömål inom ramen för Agenda 2030. Josefin Claesson Hedå är ansvarig upphandlare för avtalet och är stolt över vad de åstadkommit.

- Det var en annan kommun som hade tecknat ett liknande avtal och då kände vi att det här är ju supersmart, både ekonomiskt och hållbart. I och med att det varit ett inköpsstopp på möbler har vi sett att man har behövt dras med möbler längre än vad som egentligen är bra. Med det nya avtalet ger kommunen möjlighet att kunna köpa in möbler men till ett helt annat pris, vilket ger en förbättrad arbetsmiljö för alla inom kommunen.

Josefin och hennes kollegor på upphandlingsenheten har precis gått ut med information i verksamheterna om att det går att beställa begagnade renoverade möbler och hittills har de bara fått ett positivt bemötande.

- Eftersom denna upphandling kommit från vårt initiativ har vi funderat en del på hur det skulle mottas och vi blev glada att höra att det redan har beställts möbler från avtalet inom kommunen, det känns positivt att man har velat beställa direkt.

Hållbarhetstänk kring alla inköp

Hållbarhetstänket är det som genomsyrar hela organisationen när det kommer till upphandling av varor och tjänster inom kommunen. Upphandlingsenheten försöker alltid ställa krav på hållbarhet och giftfria inköp vid upphandlingar. När deras kompetens inte räcker till tar de hjälp inom organisationen.

- Vi har haft mycket dialog med kommunens miljöstrateg Annsofie Sarenäs när det kommer till miljökrav och stämt av angående de kraven vi vill ställa på företag i upphandlingar. I framtiden ser vi ett utökat samarbete med miljöstrateg kring hållbarhetsfrågor.

Det nytecknade avtalet gjordes enligt en rangordning och det finns tre leverantörer att beställa från, allt för att kunna täcka behoven inom kommunen. Josefin är mycket stolt över vad de åstadkommit i och med avtalet och kommer tillsammans med kollegorna på upphandlingsenheten se till att fler hållbara avtal skrivs i framtiden.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR