Tranås kommun

Underskrivna avtal med Sverigeförhandlingen för höghastighetsjärnväg

[2017-12-15] Fredagen den 15 december undertecknade Tranås kommun ramavtal om medfinansiering och trafikering av höghastighetsjärnväg. Avtalen skrevs med Sverigeförhandlingen och med de två andra stationskommunerna Tranås, Jönköping samt Region Jönköpings län.

Kommundirektör Kain Semberg och Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande undertecknande avtalen som sedan överlämnades till Sverigeförhandlingen.

Avtalen befäster de åtagande som Tranås kommun har gjort och är ett viktigt avstamp för att realisera frågan om höghastighetsjärnväg. Platsen för undertecknandet av avtalen var rådhuset i Jönköping dit media var inbjuden. Mycket arbete återstår innan alla beslut i frågan är fattade, och Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande i Tranås kommun, tryckte särskilt på finansieringsfrågan och vikten av att hela banan byggs snabbt och i ett svep.

- Staten har tidigare lånat pengar till liknande satsningar. Öresundsbron är ett exempel, den befintliga järnvägen ett annat. Det är först när hela den nya barnen är färdig som vi får full utdelning.

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M), var inne på samma linje:

- Jag arbetar för att Jönköpings län ska bli landets fjärde tillväxtregion, med den kommande höghastighetsjärnvägen blir vi också navet i framtidens Sverige.

Karin Semberg, kommundirektör, undertecknade också avtalen för Tranås kommun.

- Höghastighetsbanan kommer att bli oerhörd betydelsefull, inte bara för vår region utan för hela landet med ökade möjligheter att bo i en kommun och arbeta i en annan.

Mycket talar för höghastighetsjärnväg

Tranås kommun har, tillsammans med Region Jönköpings län och Jönköping och Värnamo kommuner, de senaste åren arbetat aktivt med frågan om nya stambanor för höghastighetsjärnväg. Skälen för att bygga banorna är flera. Ökad järnvägskapaciteten behövs, för såväl godstransporter som persontrafik. Höghastighetsjärnväg ger arbetsmarknadsförstoring och näringslivsutveckling, inte bara i landets tre storstäder utan också för städerna och landsbygden däremellan. De nya stambanorna ger ett hållbart alternativ till vägtrafik och flygtransporter och de avtal som parterna nu har skrivit under tillsammans med Sverigeförhandlingen bidrar också starkt till ett ökat

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR