Tranås kommun

Tvätta bilen rätt!

Publicerad 2021-04-22

I Tranås kommun är det förbjudet att tvätta bilen på gatan. Välj istället biltvätten och miljömärkta produkter när det är dags att tvätta bilen.

Biltvätten är bästa valet för miljön. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet som innehåller giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier ner i dagvattenbrunnen och direkt ut i vattendrag och sjöar nära dig. På biltvätten tas vattnet istället om hand på ett miljövänligt sätt.
Har du inte har tillgång till en biltvätt så är det i Tranås kommun tillåtet med avspolning och tvätt med miljömärkta rengöringsmedel på gräs och grusytor (men inte asfalt). Då fastnar de giftiga ämnena i det övre jordlagret och kan oftast bindas eller brytas ner. Tvätt på detta sätt är endast tillåtet på egen mark och under förutsättning att vattnet inte rinner direkt till gatubrunn, vattendrag eller sjö. 

Tack för att du tar hand om vårt viktiga vatten!

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR