Tranås kommun

Två arbetsplatser utsedda till vinnande Dreamteam

[2016-01-20] Arbetscentrum och Parkens förskola är vinnare i den interna tävlingen Dreamteam som pågick under 2016. De belönas med 25 000 kr vardera för sina hälsofrämjande insatser.

Tävlingen Dreamteam är ett koncept hämtat från Helsingborgs kommun som har arbetat med hälsofrämjande arbetsplatser i flera år. Personalkonsulent Marie Kennmark blev så inspirerad när hon fick höra talas om tävlingen att hon beslöt att testa idén på hemmaplan i Tranås kommun.

- Först gick en allmän förfrågan ut till vilka arbetsplatser som ville vara med. Lockbetet att kamma hem 50 000 kronor lockade många och över 20 arbetsplatser antog utmaningen, säger Marie Kennmark.

Kartläggning och urval

Samtliga intresserade arbetslag fick i uppgift att tillsammans göra en kartläggning av nuläget på arbetsplatsen ur ett hälsoperspektiv. Omkring tio arbetsplatser föll bort i den fasen och av de resterande tio valdes tre arbetsplatser ut att tävla om titeln Dreamteam 2016.

- Samtliga deltagande arbetsplatser har gjort ett hästjobb när det gäller att arbeta hälsofrämjande. De gick in i tävlingen med olika förutsättningar och samtliga resultat är imponerande, säger Marie Kennmark, som är märkbart stolt över sina kollegors prestationer.

Två fick dela på förstapriset

Att i slutet av året utse en vinnare var inte helt enkelt. Till sin hjälp hade Marie Kennmark central samverkan, som är kommunens fackförbund, och till slut beslöt man att Parkens förskola och Arbetscentrum fick dela på priset.

- Det var omöjligt att skilja dem åt och säga att någon hade åstadkommit bättre resultat än den andra.

Samtliga tre arbetsplatser bedömdes utifrån kategorierna; sjuktal, antal trivselaktiviteter, delaktighet i hela personalstyrkan och utifrån medarbetarnas enkätsvar som samlades in vid tävlingens början och slut.

Inspirerar andra

Måndagen den 16 januari besökte Marie Kennmark, och en kollega på personalavdelningen, de vinnande arbetsplatserna och lämnade över tårta och check på 25 000 kr. Glädjen var stor hos medarbetarna och bara några dagar senare hörde andra arbetsplatser av sig för att bli inspirerade av de två vinnande lagen.

- Det är extra glädjande att fler arbetsplatser vill göra samma resa som Parkens förskola och Arbetscentrum. Det ökar chanserna att detta lever vidare, dels hos de vinnande lagen men även i de andra verksamheterna, säger Marie Kennmark.

En ny omgång av Dreamteam väntas dra igång inom kort.

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR