Tranås kommun

Tre stolta pristagare har utsetts inom Tranås kommun

Publicerad 2020-12-11

Tranås kommun delar årligen ut priser till medarbetare som utmärkt sig extra under året. Tidigare år har endast priset Årets ledstjärna delats ut men detta år har även priserna Årets chef och Årets medarbetare tillkommit. I år tilldelades priset Årets medarbetare till Anna Samson. Oliver Lawrence tilldelades priset Årets chef och Årets ledstjärna tilldelades Camilla Amredahl.

Tre kvinnor och en man står med varsitt diplom i händerna utanför en tegelröd byggnad.

Anna Samson, Camilla Amredahl och Oliver Lawrence är stolta över priserna de tilldelats.

Varje år uppmärksammar Tranås kommun sina medarbetare med ett pris till de som utmärkt sig extra under året. Detta år har tre priser delats ut till Årets ledstjärna, Årets medarbetare och Årets chef.

Årets pristagare blev alla tre förvånade när de meddelades att de tilldelats ett pris. De kände också en stor stolthet över sina respektive priser och nomineringar. Anna Samson, nämndsekreterare inom Bygg- och miljöförvaltningen tilldelades priset Årets medarbetare, i en del av hennes nominering nämndes följande:

Anna har en otrolig förmåga att möta kollegor och kunder på ett mycket respektfullt sätt. Hon lyssnar alltid in den andra parten innan hon ger sin åsikt.

Anna förklarar sina tankar kring ett gott medarbetarskap:

- Jag tycker att det är lättare att vara en bra medarbetare om man har bra kollegor runt omkring sig. Kommunikation och samarbete är nyckeln till framgång och utveckling.

Camilla Amredahl, upphandlingssamordnare, tilldelades priset Årets ledstjärna och hon är enig med Anna gällande vikten av att ett gott samarbete och en god kommunikation är viktigt för utveckling inom kommunen.

- På min enhet, upphandlingsenheten, upplever vi att vi får en helt annan resurseffektivitet om vi kommunicerar med varandra över förvaltningsgränserna. Vi behöver bli bättre på att matcha verksamhetens behov.

Camilla tilldelades priset Årets ledstjärna, som en del i hennes nominering nämndes det att:

Camilla är alltid väldigt närvarande, bra på att lyssna in vad andra tycker och fokuserad på att finna lösningar. Hon ser definitivt möjligheter och för mig är hon en solklar ledstjärna.

Chefskapet är ett lagarbete

Oliver Lawrence, enhetschef på Lövstagården, är stolt över priset Årets chef men framhåller att chefskapet är ett lagarbete.

- Det är ett lagarbete och jag har mycket stöd från min chef och mina medarbetare. Vi har duktiga medarbetare på Lövstagården som lyfter varandra.

Oliver tilldelades priset Årets chef och som en del av hans nominering nämndes följande:

Enhetschef för Lövstagården som under dessa 5 år tagit ansvar för verksamheten och med ett lugn och en envishet förändrat arbetssättet som resulterat i att vända ett underskott till budget i balans. Samtlig personal har ett gott bemötande och tar väl emot elever och studenter. Bevis på detta är att inför denna sommar var Lövstagården först färdiga med sommarvikarieanställningarna och klara semesterscheman.

Medarbetarnas trivsel är viktig för Oliver, han menar att en god introduktion vid nyanställning och vikten av att inte ställa orimliga krav från dag ett, bidrar till nyanställda och vikariers trivsel.

Engagemang i arbetet

Alla tre pristagarna upplever att deras arbete och insatser bidrar till en bättre kommun. Pär Thudeen, kommundirektör, menar att engagemanget är en stor del till att just dessa tre medarbetare fick priserna tilldelade till sig:

- Vi alla inom Tranås kommun utför ett mycket värdefullt arbete - dag och natt- som är till gagn för Tranås kommuns invånare. Bland alla dessa goda insatser så sticker några individer ut lite extra, på ett sätt som är väl värt att uppmärksamma och för oss andra att ta efter

Nomineringar till grund för priserna

Grunden till att just dessa medarbetarna tilldelats pris skiljer sig från pris till pris. Årets ledstjärna och årets medarbetare utses efter att medarbetare inom kommunen skickat in sina nomineringar. Därefter utser kommunledningsgruppen årets medarbetare som grundar sig i nomineringen. Även priset årets chef utses av kommunledningsgruppen. Årets ledstjärna utses av kommunstyrelsens ordförande i samråd med HR-avdelningen.

Pär Thudeen sammanfattar pristagarnas insatser:

- De som får utmärkelserna Årets chef, Årets medarbetare och Årets ledstjärna är föredömen för oss alla. Stort grattis och tack för att ni valt just oss på Tranås kommun som er arbetsgivare!

Har du någon kollega som du tycker borde uppmärksammas nästa år? Tveka inte att höra av dig till kommunens HR-avdelning.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR