Tranås kommun

Tranås testar Yrkes-SFI för att ge nyanlända jobb

[2017-06-19] Ett gemensamt problem för Tranås företag är svårigheten att finna kompetent personal. I höst testas idén om Yrkes-SFI där praktik och svenskundervisning kombineras på ett företag.

Målgruppen för Yrkes-SFI är nyanlända och bakom den gemensamma satsningen står Tranås United, Arbetsförmedlingen och Vux Tranås. Konceptet går ut på att nyanlända får kombinera praktik med svenskundervisning på en arbetsplats. Bo Johansson, Tranås United, är projektledare:

- Det finns bara vinnare i det här samarbetet. Att få en bidragstagare att bli löntagare är en stor vinst.

Patrick Linell på Arbetsförmedlingen i Tranås instämmer:

- Vi vet att många företag går för högtryck samtidigt som vi bland våra inrikesfödda redan har hög sysselsättning och det kan vara svårt att hitta rätt kompetens.

Stor grupp utrikesfödda

Många av de personer som kommer till Sverige har utbildning och värdefull arbetslivs-erfarenhet. Det är språket som ofta är en barriär för att komma ut i arbetslivet. I Tranås ligger arbetslösheten bland utrikesfödda på 34 procent, att jämföra med 4,4 procent för inrikesfödda. Således finns den största tillgängliga arbetskraften bland Tranås nyanlända.

- Tanken är att vi ska välja ut mellan 15 och 20 individer vars kompetenser så gott det går matchar företagens önskemål. Denna grupp bildar en egen klass där halva tiden är praktik och andra halvan är svenskundervisning. Även teorin kommer att äga rum på en arbetsplats, säger Bo Johansson.

Ola Nordell på Vux Tranås tror att motivationen att lära sig svenska ökar om det finns ett konkret mål för eleven.

- Frustrationen är ofta stor över att man inte få jobb fortare och det är lätt att eleverna tappar gnistan.

Fler klasser framöver

Tanken är att arbetsgivaren som tar emot en eller två elever från Yrkes-SFI har en anställning i åtanke.

- Det här må vara nytt i Tranås, men det har drivits framgångsrikt i andra kommuner. I Nässjö fick 95 % av deltagarna jobb, säger Bo Johansson.

- Arbetsförmedlingen kan betala ut ett handledararvode till företagen. Även anställningarna kan stöttas upp med subventioneringar under en tid, säger Patrick Linell.

Om idén med Yrkes-SFI slår väl ut under hösten är det inte omöjligt att konceptet utvecklas med fler inriktningar redan nästa vår.

- Vi har tankar på att även skapa klasser med inriktning mot vården och hantverksyrken, säger Bo Johansson.

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR