Tranås kommun

Tranås kommun sänker sina koldioxidutsläpp

Publicerad 2021-03-01

Tranås kommun arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen genom att effektivisera pendlings- och tjänsteresor. Under de två senaste åren har utsläppen minskat med 11 % per anställd.

Under december månad gjordes en uppföljning till den resvaneanalys som genomfördes 2019. Politiker och personal i Tranås Kommun fick via en enkät svara på hur man arbetspendlar och utför tjänsteresor. Rapporten redovisar en kartläggning och strategisk analys av hur Tranås kommun kan uppnå ett önskat klimatmål genom att effektivisera sina pendlings- och tjänsteresor.

Analysen visade att Tranås kommun lyckats minska sina totala utsläpp per capita (per anställd) med 11 % mellan år 2018 och 2020. I stort tycks Tranås kommun utsläppsreduktionstakt för resor följa parisavtalet mot 2030.

- Det är roligt att de insatser vi gjort påverkat resultatet, men det finns fortfarande mycket vi kan göra. Vi ser i analysen att 41 % av de som reser med bil fem dagar i veckan har mindre än 5 kilometer till arbetet, så om vi kan få fler att cykla eller gå så vinner både folkhälsan och miljön på det, säger Annsofie Sarenäs, miljöstrateg på kommunen.

Utsläppen från tjänsteresor har minskat med 15 %. Det beror på en kraftig ökning av antalet elbilar, att mindre privatbilar används i tjänsten och att vi inte haft några flygresor.

Annsofie berättar att många olika åtgärder har vidtagits i kommunen för att uppnå miljömålen.

- Vi har bland annat gjort en utredning för att få till en biogasmack i Tranås som nu kommer att byggas i höst. Kommunanställda har erbjudits förmånscyklar, en nu inköpspolicy som premierar miljöbilar i första hand har kommit på plats och en bil-och cykelpool har skapats.

Covid-19-pandemin har påverkat både arbetspendling och tjänsteresor vilket är synligt i resultaten från denna uppföljning av medarbetarnas resor och tillhörande utsläpp. Ökad digital mötesanvändning och flexibla arbetsvanor verkar i utsläppsreducerande riktning, medan kollektivtrafikens restriktioner i många fall påverkat en ökad bilanvändning och därigenom ökade utsläpp.

- Det är viktigt att vi nu hänger i och planerar så att ett mer hållbart rese- och mötesbeteende kan behållas även efter pandemin. Tranås kommun går i bräschen för att få ner koldioxidutsläppen i kommunen och hoppas på att även företagen vill anta utmaningen, säger Annsofie Sarenäs.

Resvaneanalysen är upphandlad via projektet ”Hela resan” som drivs av Energikontor norra Småland, där Tranås är en av de kommuner som medfinansierar projektet. Analysen har genomförts av Markus Robért, forskare på KTH.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR