Tranås kommun

Tranås kommun ny medlem i Svenska Cykelstäder

Publicerad 2020-12-18

Tranås kommun blev i dagarna medlem i Svenska Cykelstäder. Organisationen arbetar för en ökad och säkrare cykling, och förenar ett flertal kommuner, regioner och organisationer runtom i Sverige.

Medlemskapet i Svenska Cykelstäder kommer ge viktig draghjälp åt kommunens arbete för att främja cyklingen. Nyligen antog Tranås kommun en ambitiös cykelstrategi, med målet att göra cykeln till det naturliga färdmedlet vid kortare resor. Just nu arbetar en tillsatt cykelplaneringsgrupp med att ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska nå sitt mål. 

Här kan du läsa mer om cykelstrategin och Tranås arbete med cykling.

Här kan du läsa mer om Svenska Cykelstäder.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR