Tranås kommun

Tranås kommun ingår i Glokala Sverige - för hållbar utveckling

[2019-01-23] Tranås kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundet och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige.

Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Nu har projektet antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Tranås kommun är en av dem.

- När man ser hela Agenda 2030 kan det kännas omfattande och övermäktigt men det är viktigt att var och en gör vad man kan, utifrån sina förutsättningar, säger kommundirektör Karin Semberg. Vi måste tänka på kommande generationer.

- Vi kommer att hålla inspirationsföreläsningar för kommunfullmäktige och med hjälp av Glokala Sverige och FN-förbundet ska vi arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän, säger folkhälsosamordnare Agnetha Karlsson och miljöstrateg Annsofie Sarenäs. Vi kommer även att göra utbildningsinsatser för allmänheten.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

- Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet medan andra har kommit längre. Vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskusisoner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

- Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer information om projektet finns på fn.se/glokalasverige

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR