Tranås kommun

Tranåsbostäder förvärvar bolaget Sommens Strand

Publicerad 2020-05-20

AB Tranåsbostäder har för avsikt att förvärva bolaget Sommens Strand AB som äger mark i Sommen. Genom förvärvet ges kommunen möjlighet att sanera marken och utveckla området med framtida bostadsbyggnation.

– Vi ser det här som en bra möjlighet att utveckla området kring samhället Sommen och ge förutsättningar för att Tranås kommun ska kunna fortsätta växa, säger Pär Thudeen, kommundirektör.

På fastigheten (Grytbäcken 3:7) där Sommens camping idag finns, har det under många år bedrivits sågverk som bidragit till miljöskada. Vid de undersökningar som kommunen genomfört har dioxin hittats i marken.

Sjön Sommen är av riksintresse för sitt fiskebestånd och utgör dricksvattentäkt för Tranås kommun, En sanering av marken skulle minska belastningen på sjön och säkerställa miljön. Samtidigt frigörs ett område för framtida utveckling.

Naturvårdsverket avsätter varje år medel för att sanera miljöskadad mark. För att kunna åtnjuta bidraget måste Tranås Kommun, som är den sökande, ha med sig en exploatör som är villig att bygga inom det område som man har för avsikt att sanera samt vara med och bekosta ca 10 % av saneringskostnaden. Den totala kostnaden för saneringen beräknas till 100 - 150 miljoner kronor.

– Genom förvärvet ger Tranåsbostäder förutsättningar för Tranås kommun att kunna ansöka om medel för marksanering och avlägsna det giftiga ämnet dioxin, viket är skadligt för människan och naturen, säger Magnus Nilsson, VD för Tranåsbostäder.

På sikt har Tranåsbostäder för avsikt att utveckla fastigheten. 2007 uppfördes en ny detaljplan för området som ger möjlighet att bygga bostäder.

– Här finns möjlighet att uppföra såväl flerbostadshus som radhus i strandnära läge, som vi tror kan bidra till att öka attraktiviteten i hela området, säger Magnus Nilsson.

Då förvärvet av bolaget Sommens Strand AB är av principiell karaktär för AB Tranåsbostäder, ska affären godkännas av kommunfullmäktige i Tranås, i enlighet med bolagets ägardirektiv.

För mer information, kontakta Magnus Nilsson,VD Tranåsbostäder, Tel. 0140-38 49 54.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR