Tranås kommun

Trafikomledning för Norrabyvägen

Publicerad 2021-07-28

Under perioden v 31-39 kommer trafiken på Norrabyvägen att ledas om.

Från och med v.31 kommer trafiken på Norrabyvägen att ledas via det nya kvarteret Norraby 4. Anledningen är att Peab har i uppdrag att anlägga nya dagvattenledningar i Norrabyvägen i samband med byggandet av Norraby 4.

Vi ber Er att ha överseende under byggtiden.

Om ni har frågor eller synpunkter är ni alltid välkommen att kontakta Tranås kommun.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR