Tranås kommun

Tips till föräldrar inför skolavslutningen

[2018-06-13] Föräldrar till tonårsbarn visar stort förtroende för sina tonåringar när det gäller alkoholfrågan och att de litar på sin tonåring när ungdomen säger att den inte ska dricka på festen.

MEN, skolavslutningen är ett av de tillfällen då många underåriga ändå dricker. Nackdelen av festandet är den ökade risken för problem kopplade till alkoholkonsumtion under tonåren. Ungdomar är mer spontana i sitt agerande än vuxna och mer benägna att ta risker eftersom hjärnans förmåga till impulskontroll och konsekvenstänkande ofta inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern, i kombination med alkohol förstärks dessa beteenden och då utsätter sig ungdomar oftare för risker. Som förälder kan du bidra till att minska riskerna genom att visa förtroende för din tonåring men samtidigt vara tydlig, konsekvent och restriktiv med alkohol. Sommarlovet ökar då att få en bra, trygg och rolig början.

Tips till föräldrar inför skolavslutningen

  • Lyft frågan om alkohol före skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och barnets vänner.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Tänk på att en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet

 

Tonårsparlören

– ett stöd till er föräldrar att prata med era tonåringar om alkohol

Tonårsparlören ger fakta och argument för att vägleda tonårsföräldrar genom olika situationer som uppstår när ens barn går in i tonåren. Huvudfokus är alkohol, men även andra frågor mellan föräldrar och barn lyfts.

Tonårsparlören hittar du här: http://www.tonarsparloren.se/

Tonårsparlören finns även på fler språk, dessa hittar du här: http://www.tonarsparloren.se/sv/information-pa-flera-sprak

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR