Tranås kommun

Terminsstart på plats för högstadieelever

Publicerad 2021-01-08

Under torsdagen kom beskedet från regeringen om att det blir möjligt att använda distans- eller fjärrundervisning även på högstadieskolor. Beslutet påverkar inte Tranåseleverna, som börjar vårterminen enligt den information de tidigare fått. Information finns också för berörda på SchoolSoft.

Regeringens beslut innebär att huvudmannen kan använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att ytterligare minska risken för trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

- Vi har följt gårdagens pressträff och haft möte med både Jönköpings äns och Östergötlands läns skolchefer och smittskyddsläkare. I dagsläget ser vi inte att det är nödvändigt att övergå till distansundervisning för våra högstadieskolor. Vi för kontinuerligt en dialog med våra enheter för att bidra till att skapa goda förutsättningar till avstånd inom skolans lokaler och stämma av hur en eventuell smittspridning ser ut. Om det krävs framåt så har vi nu fått ett nytt verktyg att använda oss av och vi har vid behov beredskap att kunna övergå till distansundervisning, säger barn- och utbildningschef Cecilia Axelsson.

Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd måste huvudmannen i första hand överväga andra möjligheter för att se till att eleverna håller tillräckligt avstånd.

- Innan vi tar till en sådan åtgärd ska vi ha uttömt andra möjligheter som finns för att elever och personal ska kunna hålla tillräckligt avstånd när de är i skolan. Vi har sedan tidigare anpassat verksamhet för att undvika trängsel. Detta kommer att fortsätta och ytterligare åtgärder kommer att ses över, säger barn- och utbildningschef Cecilia Axelsson.

Huvudregeln i skollagen är närundervisning och det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Bestämmelsen om fjärr- och distansundervisning omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Pandemin har inneburit snabba omställningar. Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få uppdaterad information om läget och upplägget kring undervisningen på SchoolSoft löpande under terminens gång.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR