Tranås kommun

Tänk om toalettpappret är lösningen?

Publicerad 2020-11-23

Kanske har du läst i vår kommande avfallsplan att kommunen planerar ett utvecklingsprojekt om toalettpapper? Här berättar vi mer kring bakgrunden till projektet.

Hur kom idén upp?

För några år sen genomförde Tranås och Aneby kommun ett gemensamt kretsloppsprojekt, där man använder extremt snålspolande toaletter för att minska vattenmängden. Toalettvattnet samlas i en sluten tank som töms till en kretsloppsanläggning. En av de toalettstolar som är godkända i ett kretsloppsanpassat avlopp är urinseparerande, som har två skålar. När man kissar i den främre skålen läggs toapappret i papperskorgen och minimalt med vatten används. Den bakre skålen används precis som en vanlig toalett.

Vad skulle hända om samma tänk genomfördes i stor skala? Istället för att minska spolmängden skulle vi sortera ut kisspappret för att minska tillförseln av organiskt material till avloppsvattnet, men utan att byta toalett förstås. Ganska knasigt egentligen att vi tillför något som kräver rening, som vi enkelt kan sortera vid källan. Den här idén kläcktes i samband med arbetet med avfallsplanen och blev en åtgärd i form av ett utvecklingsprojekt.

Vad innebär ett utvecklingsprojekt?

Projektet betyder att kommunen vill söka pengar hos Avfall Sverige för att titta vidare på idén.

Vad kommer vi titta på i projektet?

Vi vill se vad som händer med avloppsvattnet när tillförseln av organiskt material från toalettpapper minskar och hur det påverkar reningsprocessen. Just en hög belastning av organiskt material (BOD7) är en utmaning som reningsverket hanterat under en längre tid. Vi vill också utreda vilka möjligheter en källsortering skulle ge. Till exempel kanske vi kan ta emot mer avloppsvatten utan att dimensionera upp anläggningen när invånarantalet i kommunen ökar, vi kanske kan minska vår energianvändning genom minskad pumpning på ledningsnätet och vi kanske kan få en bättre rening som bidrar till en bättre vattenkvalitet i Svartån och Sommen. Vi vill också undersöka attityder och hur man på bästa sätt skulle kunna genomföra förändringen, vilka förutsättningar som behövs.

Innebär avfallsplanen att toapapper i toaletten kan förbjudas?

Nej. En sådan ändring måste göras i kommunens avfallsföreskrifter som beslutas i kommunfullmäktige.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

VA- och avfallsavdelningen är den del av kommunen som står bakom projektet och Torbjörn Adolfsson, VA- och avfallschef, svarar på frågor.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR