Tranås kommun

Suicidpreventiva veckan belyser psykisk ohälsa

Publicerad 2021-09-06

Vecka 36 anordnar Region Jönköpings län Suicidpreventiva veckan för att belysa frågor kring psykisk ohälsa. Under veckan anordnas flera föreläsningar i både digital och fysisk form.

Filmen ”bryt isen” om att våga fråga och våga ta hjälp, kommer att visas i olika sammanhang under suicidpreventiva veckan.

Under vecka 36 anordnar Region Jönköpings län Suicidprecentiva veckan för att belysa ämnen kring psykisk ohälsa. Under hela veckan anordnas föreläsningar och samtalgrupper för att uppmärsamma suicid och psykisk ohälsa.

Tranås kommuns folkhälsosamordnare, Agnetha Karlsson, tycker detta är ett viktigt ämne att belysa.

- Det är många människor i alla åldrar och med olika bakgrunder som lider av eller har någon i sin omgivning som lider av psykisk ohälsa. Jag ser det som mycket viktigt att informera om detta ämne.

Läs mer om Sucidpreventiva veckan och se hela programmet för veckan på webbplatsen för Region Jönköpings län.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR