Tranås kommun

Strategi för hållbar utveckling

Publicerad 2020-01-16

Kommunens strategi för hållbar utveckling beskriver vilka områden som är särskilt viktiga för kommunens utveckling de närmaste åren. Strategin, som utgår från Kommunvisionen antogs av Kommunfullmäktige i december 2019.

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Tranås kommun arbetar med att hitta nya innovativa arbetssätt för att möta dagens och morgondagens utmaningar. För att nå dit arbetar Tranås kommun med Agenda 2030 som syftar till att skapa hållbar utveckling.

Här kan du läsa strategin för hållbar utveckling i sin helhet.

Frukostseminarium om kommunvisionen

Är du intresserad av att höra mer om kommunvisionen ”Tranås tar initiativet” är du välkommen till Stadshuset torsdagen den 23 januari kl.07.30-9.00.

Läs mer och anmäl dig på Tranås Uniteds hemsida.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR