Tranås kommun

Statligt stöd för att utveckla Östanåparken

[2017-05-11] Arbetet med att omvandla Östanåparken till en tillgänglig, grön oas med aktiviteter för alla målgrupper fortsätter. Kommunen har fått LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen), som är ett statligt bidrag från Naturvårdsverket, för att kunna göra en så kallad naturvärdesinventering.

Klara Nilsson, planarkitekt på kommunens planeringsavdelning, berättar vad en naturvärdesinventering är och vad den syftar till:

- Östanåparken är klassad som våtmark med höga naturvärden. För att ta ställning till värderna i området och hur man ska undvika att skada dem behöver en naturvärdesinventering göras för det fortsatta arbetet med parken. Med en inventering kommer vi få mer information om vilka värden som finns såsom växter och arter.

Underlaget kommer även att användas till att få ut information till allmänheten om vad som finns i parken samt vilka områden kommunen ska värna om.

Belysning, spänger och utegym

Tidigare har samrådsmöten hållits där allmänheten har bjudits in för att komma med förslag och idéer på hur Östanåparken kan utvecklas. Dessa synpunkter är sammanställda i en samrådsredogörelse som har godkänts av Bygg- och miljönämnden, som även konstaterade att det inte behöver upprättas en ny detaljplan för de planerade aktiviteterna. Det fortsatta arbetet med att utveckla Östanåparken kommer vara ett samarbete mellan planeringsavdelningen, park- och griftegårdsavdelningen och kultur - och fritidsförvaltningen.

 - Det som kommer att ske härnäst i parken är en naturvårdsinventering i maj. Till hösten kommer den södra delen av parken att få belysning och ett utegym i naturmaterial ska uppföras, säger Klara Nilsson.

Arbetet med spänger längs med Svartåns strand fram till Östanåbron kommer fortsätta i vinter.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR