Tranås kommun

Socialnämnden genomför åtgärder för att få budgeten i balans

2018-03-28 Socialnämnden har diskuterat de åtgärdsförslag Socialtjänsten har arbetat fram. Syftet är att långsiktigt få budgeten i balans.

Sedan år 2012 har Socialnämnden i Tranås kommun uppvisat underskott jämfört med budget. Förra året uppgick underskottet till 28 miljoner kronor. För att budgeten för 2018 och 2019 ska bli realistisk har socialchef Pär Thudeen initierat en noggrann genomgång av ekonomin tillsammans med respektive chef. Därutöver har ett antal förslag på åtgärder arbetats fram, som har presenterats för och diskuterats av Socialnämnden. De föreslagna åtgärderna motsvarar 20 miljoner kronor i minskad kostnad år 2019. Socialnämnden kommer att fatta beslut om åtgärderna den 18 april.

- Varje åtgärdsförslag är konsekvensbeskrivit utifrån verksamhet, personal och ekonomi, säger Pär Thudeen.

Kommunfullmäktiges förslag på tilldelad budget för Socialnämnden år 2019 uppgår till 452 miljoner kronor.

- Våra sparförslag är sannolikt inte tillräckliga för att uppnå budgetefterlevnad 2019, men de är ett steg åt rätt håll, säger Pär Thudeen.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR