Tranås kommun

Socailnämnden har informerats om omprövning av LSS-beslut

[2017-06-22] Socialnämnden har informerats om omprövningen av besluten gällande personlig assistans. Nämnden har också varit medveten om att förvaltningen under en längre tid har legat efter med sitt arbete. För att hantera löpande ärenden har man valt att under rekryteringsprocessen ta in konsulter.

Socialnämndens ordförande Mats Antonsson, och nämndens arbetsutskott, står bakom de tuffa beslut som chefer inom Socialtjänsten har fattat gällande omprövning av personlig assistans. En del av besluten har även fattats av ett enigt arbetsutskott.

- Jag har full förståelse för att de här besluten väcker starka känslor hos berörda individer och familjer. Det är svåra beslut att fatta och det sker på många håll i hela Sverige.

På grund av svårighet att rekrytera personal har Socialtjänsten legat efter med sitt arbete med att ompröva beslut om personlig assistans. Därför har man också valt att ta in konsulter, en lösning som Socialnämnden står bakom. Mats Antonsson trycker också på att alla har rätt att få sitt beslut omprövat.

- Är man inte nöjd med ett beslut så tycker jag att man ska överklaga beslutet. Förvaltnings-rätten får då pröva om vi fattat ett riktigt beslut.

En förälder har JO-anmält kommunen då ett överklagande inte skickades in till Förvaltningsrätten. Mats Antonsson menar att man avvaktar JO:s utredning, men att man från nämndens sida bedömer att man har agerat korrekt.

- Vi beslöt då att själva göra en ny bedömning av fallet, som resulterade i att neddragningen av timmar inte skulle verkställas omedelbart. Det blev då en omprövning istället. Därför skickades inte det gamla beslutet till Förvaltningsrätten. Rätt eller fel, det ska JO nu titta på och vi kommer att ta till oss av resultatet.

Bemötande gentemot kunder inom Tranås kommun och olika uttalanden har väckt irritation. Inom Tranås kommun finns ledstjärnan som styrdokument som medarbetarna ska sträva efter varje dag.

- Att ha kunden i centrum, kvalitet i varje möte och att vi ser möjligheterna är något kommunen kontinuerligt behöver jobba med. Har någon av våra medarbetare uttryckt sig felaktigt, beklagar jag det, säger Mats Antonsson

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR