Tranås kommun

Släck - och höj din röst för planeten!

Publicerad 2020-03-26

 Den 28 mars kl. 20:30-21:30 är det dag. Världens största klimatmanifestation, Earth Hour, då miljontals människor världen över släcker en timme för vår planet. Är du med?

Den symboliska nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum finns fortfarande kvar, men Earth Hour har blivit mycket mer än så. Earth Hour är en signal till planetens ledare att agera för att stoppa klimatkrisen och bevara vår biologiska mångfald.

Det är dags att höja din röst för att påverka våra beslutshavare att vara modiga och fatta beslut som gör att vi alla kan leva hållbart. Den biologiska mångfalden, det vill säga djur, arter och den omgivning som de lever i, har gravt påverkats av de enorma förändringar som skett på grund av människan: tre fjärdedelar av vår miljö på land och två tredjedelar av den marina miljön är nu förändrad (enligt IPBES-rapporten). För att värna om jordens resurser behövs en omställning där vi tillsammans höjer rösten för nödvändiga förändringar. Dela en bild av din Earth Hour kväll på sociala medier och hashtagga #HöjDinRöst, #EarthHour och #Connect2Earth

Tillsammans måste vi hitta en livsstil där vi lever hållbart – för människan, djuren och naturen.

Länk till mer information om Earth hour

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR