Tranås kommun

Skolinspektionen besökte Tranås

[2017-06-01] Barn- och utbildningsverksamheten i Tranås kommun uppfyller Skolinspektionens lagar och krav. Den engagerade personalen är en styrka.

Detta framkom när Skolinspektionen träffade representanter från Barn- och utbildningsnämnden för att ge muntlig återkoppling på höstens granskning av den verksamhet som nämnden bedriver.

- Det var ett positivt möte. Skolinspektionens representanter hade många bra saker att säga om vår verksamhet. De tryckte särskilt på engagemanget hos medarbetare och chefer, säger BU-nämndens ordförande Leif Andersson.

Granskningen inleddes hösten 2106 med att Skolinspektionen skickade ut ett omfattande frågeformulär som bearbetades och besvarades av barn- och utbildningsförvaltningen. Formuläret följdes upp med intervjuer där representanter från Skolinspektionen träffade både politiker och tjänstemän.

I veckan besökte Skolinspektionen Tranås och Barn- och utbildningsnämnden för att muntligt gå igenom den omfattande utredningen som visade på ett positivt resultat för Tranås. Några brister har dock upptäckts och till hösten ska barn- och utbildningsnämnden skriftligt redogöra hur dessa ska åtgärdas. Följande brister konstaterades:

  • Erbjuda förskoleplats inom 4 mån, vilket inte har uppfyllts på grund av lokalbrist
  • Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet dvs. uppföljning och utveckling mot målen i förskola särskola och fritidshem
  • Dokumentation inför placering av elever i grundsärskola och gymnasiesärskola
  • Förbättra tillgång till elevhälsa, särskilt tillgång till psykologiska utredningar
- När det gäller lokalbristen inom förskolan kommer den att lösas tack vare den nya förskolan Skogsgläntan och garantiavdelningarna, säger Leif Andersson som poängterar värdet av en utomstående bedömning:- Granskningen visar att vi är på rätt spår och att vi utför ett bra jobb. Nu ska vi titta på hur bristerna kan åtgärdas och hur vi som huvudman kan bli än mer engagerad i verksamheten.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR