Tranås kommun

Så spolar vi rätt och får renare vatten

Publicerad 2020-11-17

I Tranås kommun är vi bortskämda med att alltid ha tillgång till rent vatten från sjön Sommen. Men utsläppen av miljögifter, från framför allt varor, ökar, och det krävs insatser från både hushåll och företag för att förhindra att dricksvatten och sjöar på sikt blir lika förorenade som de är i många andra länder.

Flygbild över tätorten Sommen.

För att säkerställa att Svartån och sjön Sommen även i framtiden är rena, arbetar Tranås kommun med uppströmsarbete.
– Att arbeta uppströms innebär att vi verkar för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att de aldrig hamnar i vårt vatten. Om vi kan hindra att miljögifter och skräp inte kommer ut i avloppssystemet över huvud taget, blir det både billi-gare, mer miljövänligt och enklare att rena vattnet, säger Linnea Sund, miljöingenjör på kommunens VA- och avfallsavdelning.

Idag står hushållen för en stor andel av utsläppen av miljögifter i vårt avloppsvatten. Allt fler av de produkter som vi använder till vardags innehåller miljö- och hälsopåverkande kemikalier. Dessa finns till exempel i hygienprodukter, målarfärg, leksaker och kläder. Alla kemikalier är inte farliga, men några av dem kan lagras i kroppen, är hälsoskadliga eller påverkar miljön negativt. En del läcker ut i luften. Andra hamnar i avloppet och når så småningom reningsverket. 

– Avloppsreningsprocessen i reningsverket kan idag inte bryta ned alla farliga ämnen. För att klara av det krävs ny och mycket energi- krävande teknik, vilket i sin tur leder till ökade koldioxidutsläp, säger Torbjörn Adolfsson, VA-chef i Tranås kommun.

Läs alla artiklar i senaste numret av Kommuntidningen oktober 2020.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR