Tranås kommun

Så här sorterar tranåsborna i påsen brännbart

[2017-05-19] En ny plockanalys har gjorts och här visas resultatet för
den brännbara påsen.

Endast en femtedel av innehållet i den brännbara påsen är avfall som hör hemma där. Ungefär hälften är förpackningar och tidningar som borde lämnats till återvinning, en fjärdedel är matavfall som här hemma i gröna påsen och knappt 2% är avfall som ska lämnas på Norraby återvinningscentral, främst handlar det om avfall som inte är brännbart men även en mindre del farligt avfall som elavfall och batterier.

Tänk vad resurser som kan sparas om den brännbara påsen endast innehåller den rättsorterade delen! Både i form av minskade sopbilstransporter och behandlingskostnader. Det skulle också leda till ökad återvinning och en mer långsiktigt hållbar avfallshantering.

 

21% i den brännbara påsen är rätt sorterat.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR