Tranås kommun

Så här sorterar tranåsborna i Gröna påsen

[2017-05-19] En ny plockanalys har gjorts och här visas resultatet för
den för gröna påsen.

Det här var bra!

Utsorteringen av matavfall som läggs i gröna påsen har ökat stort och 82% av allt matavfall som samlas in i Tranås hushållssopor läggs nu i den gröna påsen. I den plockanalys som gjordes ett år tidigare var motsvarande siffra 52%. Bra jobbat tranåsbor!

Det här kan bli bättre

När det gäller renhetsgraden i den gröna påsen har den gått ner till 85%, från tidigare 94%. Detta innebär att andelen avfall som inte hör hemma bland matavfallet ökar, här hittas bland annat plast- och metallförpackningar och till och med blöjor.

Eftersom matavfallet återförs till jordbruksmark efter att biogas har utvunnits är det viktigt att vända trenden så vi får ett renare matavfall. En enkel hjälp för att sortera rätt är att
fråga sig själv om det jag kastar är något som jag skulle kunna äta?

Renhetsgraden i gröna påsen var 85%.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR