Tranås kommun

Programpunkter för En vecka fri från våld

Publicerad 2020-11-19

Mellan den 23 - 29 november kommer Länsstyrelsen i Jönköpings läns evenemang En vecka fri från våld att äga rum.

Logotypen för evenemang En vecka fri från våld, en rosa pratbubbla där texten En vecka fri från våld står i.

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Under veckan kommer en rad av digitala evenemang att äga rum. Läs om hela programmet och anmäl dig.

En vecka fri från våld program

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR