Tranås kommun

Plan för vaccination mot covid-19

Publicerad 2021-01-05

Vaccinationen mot covid-19 är i gång sedan den 27 december i Tranås kommun. Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudits vaccination under det första halvåret 2021.

De som bor på särskilda boenden för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård samt de vuxna som bor tillsammans med någon som bor på särskilt boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård, är de som vaccineras först.

Tranås kommun kommer att vaccinera dem som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemsjukvård samt de vuxna som lever tillsammans med någon av tidigare nämnda.

Personer som har hemtjänst eller är vuxna och lever tillsammans med någon som har hemtjänst kommer att vaccineras av vårdcentralen.

Prioriterade grupper

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Det är följande personer:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsbehov.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt ovan.
  • Vuxna som lever tillsammans med personer som har omsorg i hemmet enligt ovan.

När dessa grupper är vaccinerade kommer övriga personer som är 70 år eller äldre att prioriteras. Då kommer vaccin också erbjudas övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära de som har stort behov av skydd. Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka ska också få vaccin.

Efter det ska resten av befolkningen som är 18 år eller äldre erbjudas vaccin. Vaccinationen kostar ingenting.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

Mer information om vaccination mot covid-19 hittar du på 1177.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR