Tranås kommun

Pär Thudeen tillbaka som socialchef

[2017-06-01] Nu är det klart att Pär Thudeen blir ny socialchef i Tranås kommun. Pär kommer närmast från Linköpings kommun där han tjänstgjort i drygt fem år, senast som redovisningschef på den centrala ekonomiavdelningen.

För många i Tranås kommun är Pär redan ett känt ansikte då han under 2009-2012 arbetade som ekonom på kommunledningsförvaltningen och inom socialtjänsten 1999-2009 som controller. Under dessa tio år på socialtjänsten var Pär en del av förvaltningsledningen och arbetade även med verksamhetsfrågor.

- Det känns jätteroligt att återvända till Tranås! Jag längtade tillbaka till socialtjänsten och de mjuka värdena. Socialtjänsten är en viktig hörnsten i samhället och vårt yttersta skyddsnät, en funktion som bara måste fungera. Det är stimulerande att jobba i en sådan verksamhet.

För Pär är personalförsörjningen en central fråga och understryker vikten av att chefer och medarbetare trivs på jobbet.

- Jag minns Tranås som en kommun med framåtanda och goda värderingar och vet att det finns bra kompetens att jobba med bland mina blivande kollegor.

Kommunchef Karin Semberg välkomnar Pär till sin nya tjänst och ser fram emot ett gott samarbete.

- Jag är mycket nöjd med rekryteringen och hans ekonomiska bakgrund blir värdefull för både socialförvaltningen och socialnämnden. Pärs erfarenhet från en större kommunal organisation kommer också bli en tillgång.

Mats Antonsson (KD), socialnämndens ordförande, ser även han fram emot att samarbeta med Pär.

- Socialtjänsten står inför stora utmaningar. Vi bedriver ett projekt i kommunen som vi kallar ”Framtidens socialtjänst”, där vi jobbar med att införa ny teknologi. Vi tror att Pärs erfarenhet och genuina intresse för socialtjänsten kommer till stor nytta.

Pär tillträder tjänsten som socialchef den 30 augusti och kommer då ansvara för äldreomsorg,
stöd- och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR