Tranås kommun

Pågående beläggnings- och gatuarbeten

[2019-09-09]Begränsad framkomlighet i följande områden på grund av pågående beläggnings och gatuarbeten.

Beläggningsarbeten under vecka 37

  • 9/9 Falkgatan, delen Storgatan - Tingshusbron
  • 9/9 Frejavägen
  • 10/9 Länsmansgatan
  • 10-11/9 Lagning efter vattenläcka Ängarydsgatan. Gatan avstängd mellan Hästskedegatan och ABC-rondellen
  • 12-13/9 Vallgatan - Östra Järnvägsgatan. Utförs nattetid för att minimera påverkan på busstrafiken

Övriga vägarbeten

Gatuavdelningen utför i samband med återställning av fiberschakt på Östra Bergsgatan. En förändring i form av utflyttning av kansten på västra sidan, vilket genererar en bit ny GC-bana som hänger ihop med redan befintlig GC-bana som ansluter mot Falkgatan.

På den östra sidan rivs kantstenen och den befintliga gångbanan ersätts med en "vinge". Med andra ord en asfalterad yta utan kantsten mot gatan.

/Gatuavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR