Tranås kommun

Översyn och åtgärder med anledning av bedrägerifakturor

Publicerad 2020-08-12

Kommunen ser allvarligt på bedrägeriet i sommar där sammanlagt 1 miljon kronor utbetalades fördelat på två tillfällen. Med anledning av detta har åtgärder vidtagits och kommer att vidtagas för att förhindra att detta händer igen.

Åtgärderna innefattar översyn/revidering av rutiner, kontroller, attesträtter, arbetsuppgifter och tillämpning. En extern granskning av händelserna kommer att göras. Granskningen kommer också att omfatta hur säker ekonomiavdelningens hantering är beträffande attestering och utbetalning.

- Signalvärdet i detta är stort. Min uppfattning är att kommunen på det hela taget är mer kostnadsmedveten nu än kanske någonsin tidigare. Sådana här händelser gör dock att den allmänna uppfattningen istället blir tvärtom vilket är beklagligt. Det vi kan och ska göra för att återvinna förtroende är se till att detta inte händer igen och att fortsätta vår vandring mot budget i balans och en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet, säger Pär Thudeen, kommundirektör.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR